Le pas_plakat a3_6_maly.jpg

Don Kichot- miniatura

W tym roku skupiliśmy się na użyciu ruchu jako formy przekazu takich wartości, jak przyjaźń, szacunek, pasja i podróże, bo taka właśnie jest historia Don Kichota.

Patronat honorowy nad spektaklem objęli Prezydent Miasta Gniezna pan Tomasz Budasz oraz Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego pan Piotr Gruszczyński.

Lepas_program_strona z logo_edited.jpg