O szkole

Szkoła Tańca i Baletu Le Pas to pierwsza profesjonalna szkoła baletowa w Gnieźnie, w której największy nacisk kładzie się na wychowanie dzieci w szacunku i wrażliwości na sztukę wysoką. Nauka odbywa się w formie zabawy, a każdy rok nauki wieńczy spektakl baletowy na najlepszych scenach. ​Właśnie dzięki równoległemu wzbogacaniu techniki z możliwością weryfikacji jej w szkolnym repertuarze, uczniowie doświadczają baletu w pełnym wymiarze.

Co roku podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich organizowane są Intensywne Warsztaty Tańca z Le Pas, które prowadzą pedagodzy gościnni z kraju i ze świata.

Zajęcia

Nasi nauczyciele to absolwenci pedagogiki baletowej oraz państwowych szkół baletowych, co sprawia, że standard edukacyjny jest w naszej szkole na najwyższym poziomie. Wprowadzamy metodykę zabawową, która w dostępny dla dzieci sposób przekazuje wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące techniki tańca, głównych założeń oraz terminologii.

Lekcje odbywają się w grupach wiekowych 3-4, 5-6, 7-8 i 9-12 lat, a trwają 45 min. Każda jednostka lekcyjna składa się z ćwiczeń rozgrzewkowych, części głównej oraz ćwiczeń rozciągających. W starszych grupach schemat lekcji budowany jest w oparciu o Program Nauczania Tańca Klasycznego obowiązujący w państwowych szkołach baletowych oraz Autorski Program Nauczania Tańca Klasycznego opracowany przez dyrektor szkoły Klaudię Strzelczyk.

W szkole obowiązuje jednolity kostium baletowy i gładko uczesane włosy.

Spektakle

Wierzymy, że najlepszą formą rozwoju dla tancerzy jest wyjście na scenę, a balet jest stworzony po to, by go pokazywać. Właśnie dlatego w priorytetach naszej szkoły znalazło się coroczne przygotowywanie premier, w których występują wszyscy uczniowie. Dzięki temu dzieci uczą się nie tylko techniki, ale także wyrazu artystycznego, umiejętności wchodzenia w rolę i przełamywania lęku związanego z publicznymi wystąpieniami, co z pewnością pomoże im w dorosłym życiu.