Trwają zapisy na nadchodzący rok szkolny.

Aby dokonać zapisu należy wysłać email z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem, wybraną techniką oraz numerem kontaktowym do jednego z rodziców na adres: lepasschool@gmail.com

plan LP 2020_2021.jpg

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Europie. Obowiązuje ono firmy, które przetwarzają dane osobowe dotyczące osób fizycznych na terenie UE, bez względu na lokalizację tych firm. Definicja przetwarzania jest pojemna i odnosi się do każdej czynności związanej z danymi osobowymi, w tym do sposobu postępowania z danymi i zarządzania nimi przez firmę, tj. zbierania, przechowywania, wykorzystywania i niszczenia.

Wprawdzie wiele zasad wspomnianego rozporządzenia bazuje na aktualnych regułach ochrony danych UE, to jednak RODO ma większy zakres, ściślej określone normy oraz system egzekwowania obejmujący wysokie grzywny. Wymaga na przykład wyższych standardów dotyczących zgody na wykorzystywanie niektórych rodzajów danych, jak również rozszerza prawa osób prywatnych w zakresie dostępu do danych i przenoszenia danych. Niezastosowanie się do przepisów RODO może skutkować wysokimi karami – do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za niektóre naruszenia.

Firma pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane, jeżeli przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych. Zgodnie z RODO podmioty przetwarzające dane zobowiązane są przetwarzać dane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

 

Obecnie rozporządzenie RODO wymaga, aby dane były przechowywane jedynie tyle czasu, ile to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, oraz aby osoby, których dane dotyczą, były informowane o okresie przechowywania danych i kryteriach jego określania. 

 

Dane osobowe uczniów będą przechowywane do dnia wygaśnięcia umowy zawartej ze szkołą. Imiona i nazwiska dzieci będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie ścisłej współpracy z rodzicami i nie będą ujawiane dalej. Pozostałe dane osobowe dzieci nie będą ujawniane.

Numer telefonu do jednego z rodziców, będący w posiadaniu szkoły służy tylko i wyłącznie do kontaktu w sprawach dziecka i nie będzie ujawniany dalej. Pozostałe dane osobowe rodziców nie będą ujawniane.